Ouders die getroffen zijn door de kindertoeslagaffaire hadden – ook al vóórdat ze daarvan slachtoffer werden – een grotere kans op een maatregel van de kinderbescherming, zoals uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling.
Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid onder ruim vierduizend huishoudens die tussen 2012 en 2018 slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. “Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij extra vaak in aanraking zijn gekomen met de kinderbescherming als gevolg van de toeslagenaffaire”, aldus het CBS. De onderzoekers vonden verschillen tussen wel en niet gedupeerde gezinnen die ook aanwezig waren vóór de affaire, zoals ‘wel of niet in Nederland geboren’, ‘wel of geen laag inkomen’, ‘wel of niet jonger dan 25 bij geboorte eerste kind’, 'wel of geen eenoudergezin’, ‘wel of geen geestelijke gezondheidszorg in huishouden’. Die verschillen werden na de dupering niet groter, zo blijkt uit het CBS-rapport.
Op verzoek van de inspectie doet het CBS verder onderzoek naar de wijze waarop de jeugdbescherming is omgegaan met gezinnen die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Kwalitatief onderzoek naar de redenen waarom gedupeerde gezinnen te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen is daar onderdeel van.

Lees het bericht van het CBS.
Lees de samenvatting van het CBS-rapport.