De afdeling orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de manier waarop de diagnose ADHD aan de ouders, verzorgers en het kind wordt bekendgemaakt door de behandelaar. En hoe dat wordt gepercipieerd.

De onderzoekers willen in kaart brengen wat de verschillen zijn in deze communicatie door de behandelaren die de diagnose hebben gesteld, en hoe dit overkomt bij de ouders en het kind. Ook vragen ze de ouders en het kind naar hun beeld van de problematiek en hun verwachting van de behandeling. De deelnemende ouders, verzorgers en kinderen krijgen een uitnodiging voor een persoonlijk en vertrouwelijk vraaggesprek, waarbij ook vragenlijsten worden voorgelegd. Een halfjaar later volgt nog een gesprek; dan willen de onderzoekers weten wat er in die tijd is gebeurd, zoals het verloop van eventuele behandelingen en het inschakelen van hulp voor het kind met attention deficit hyperactivity disorder. Ouders krijgen een vergoeding van twintig euro.

Inbreng van behandelaren
Postdoctoraal onderzoeker Siri Noordermeer coördineert het onderzoek naar de communicatie van de diagnose ADHD.Ook zullen de onderzoekers inbreng van behandelaren verzamelen. Deelname door professionals, zoals kinder- en jeugdpsychotherapeuten, bestaat uit een vraaggesprek en het invullen van een vragenlijst. Dat neemt in totaal een uur in beslag. Behandelaren kunnen zich per e-mail opgeven voor deelname bij de onderzoekscoördinator, dr. Siri Noordermeer (s.d.s.noordermeer@uu.nl). Verantwoordelijk voor het onderzoek is professor dr. Maja Dekovic, hoogleraar orthopedagogiek.

Lees de brief aan behandelaren.
Lees de brief aan ouders en verzorgers.