Psychotherapeuten moeten hun cliënten desgevraagd ook elektronisch inzage geven in hun dossier. Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2020 voor alle psychologen die werkzaam zijn in de zorg en is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). “Inzage en afschrift” van een dossier is een recht van de cliënt dat voor het papieren dossier al was vastgelegd in dezelfde wet en in de Beroepscode voor psychologen. Voor meer informatie: zie de Nota van toelichting van minister Van Rijn en de berichtgeving van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).