Een 7,7 en een 7,6. Dat zijn de rapportcijfers die leden van de VKJP gaven aan het VKJP-congres en aan het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie.
De redactie van het tijdschrift raadpleegde de leden in mei 2022. Bij een goede respons van 24% lieten de leden weten dat de distributie piekfijn in orde was – alle tijdschriften waren bij de respondenten ongeschonden bezorgd. Toezending van het tijdschrift werd door iedereen gewaardeerd en door 70,2% zelfs met maximale punten. 
Het congres en het tijdschrift spanden de kroon met respectievelijk een 7,7 en een 7,6 als rapportcijfer. Ook de andere kennisevenementen scoorden gemiddeld rond de 7, maar bij activiteiten die (al dan niet door corona) relatief langer geleden georganiseerd werden, steeg de beantwoording met ‘Weet ik niet / Ken ik niet’ tot boven de 20% (wetenschappelijke conferentie, studiemiddagen, webinars, trainingen).
Op de vraag of leden actief lid willen worden, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een commissie of redactie, beloofden 8 leden (6,5%) dat ze zich bij het secretariaat zouden aanmelden, en 18 respondenten (14,5%) wilden een actief lidmaatschap wel in overweging nemen. De meerderheid heeft daarvoor geen tijd (54,8%) of geen interesse (24,2%).
Op een open slotvraag kwamen 46, overwegend positieve suggesties en constructieve opmerkingen. Deze worden spoedig opgevolgd op deze website.

Vragen, opmerkingen en suggesties blijven welkom bij de redactie: redactie@vkjp.nl