Het ESCAP-congres in Maastricht is uitgesteld tot 19-21 juni 2022. Het Nederlandse congrescomité en het bestuur van de European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) hebben hiertoe besloten vanwege de coronapandemie. Het congres zou oorsponkelijk plaatsvinden in juni 2021. Een website is in voorbereiding (www.escap2022.eu). Meer informatie op de agendapagina.