Kalisvaart: oog voor alle stromingen in het vak.Pionier in de kinder- en jeugdpsychotherapie en medeoprichter van de VKJP Riet Kalisvaart is op 91-jarige leeftijd overleden. Kalisvaart maakte zich al aan het begin van de jaren zeventig sterk voor de kennisontwikkeling van de jeugdpsychotherapie, zonder binding aan een van de (toen) rivaliserende scholen, stromingen en richtingen in de psychotherapie.
Ze was vanaf de oprichting in 1972 jarenlang secretaris in het bestuur van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, en in 2007 werd ze benoemd tot erelid. Met Erie Paula Fournier schreef ze in 1983 het handboek ‘Het kind in het middelpunt – fundamentele problemen van kinderpsychotherapie’, uitgebracht door Coutinho. In 2012, bij het veertigjarig bestaan van de vereniging, blikte Kalisvaart terug op de ontwikkeling van haar vak in een interview door de actieve VKJP-leden Cecile Gunning en Ariëlle de Ruijter.

Ga naar het interview met Riet Kalisvaart in 2012.