Op dinsdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de Hervormingsagenda Jeugd. Dit plenaire debat is, na een eerder commissiedebat en een rondetafelgesprek, voorlopig het politieke sluitstuk over de recent ondertekende agenda. Een Kamermeerderheid stelde het kabinet harde deadlines om verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren.

In juli volgend jaar moet de verplichting tot regionale en landelijke inkoop van (hoog) specialistische zorg wettelijk van kracht zijn, willen zowel coalitie als oppositie. Het gaat om bijvoorbeeld de zorg voor kinderen met suïcidale gedachten, zware depressie of een ernstige eetstoornis.

Over een jaar moet ook de wet ingaan die de negatieve kanten van marktwerking voorkomt, zoals excessieve winstuitkering. Vanaf begin 2024 moeten gemeenten bovendien worden verplicht reële tarieven te betalen voor de jeugdzorg. Een motie die het kabinet hiertoe oproept, een initiatief van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, is Kamerbreed ondertekend.

De Kamer maant daarmee het kabinet niet alleen tot spoed, maar heeft tegelijkertijd drie prioriteiten gesteld in een Kamerdebat over het akkoord over vernieuwingen in de jeugdzorg.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) noemt dat akkoord een "game changer die de jeugdzorg nodig heeft". De koers die in het akkoord is vastgelegd, wordt volgens hem breed gedragen. "Nu we concreet zijn geworden, kunnen we sneller de uitvoering in", zei Van Ooijen.

Een deel van de Kamer vreest desondanks dat jongeren en kinderen met acute en zware problemen te laat hulp krijgen. Volgens Van Ooijen worden nu al maatregelen genomen, maar "die hebben nog niet altijd het beoogde effect. Op het best van ons kunnen, maken we het elke dag een beetje beter."

Prioriteiten en opvallende punten

De samenwerkende jeugdhulpbranches (BGZJ), waar de Nederlandse ggz onderdeel van uitmaakt, schreven een samenvattende brief met kernpunten en prioritering aan de Kamerleden.

Bron: ANP / de Nederlandse ggz

Meer informatie