Dr. Katie-Lee Weille treedt toe tot de Commissie ouderbegeleiding van de VKJP. Weille is individueel- en relatietherapeut, docent en supervisor.

Weille: inspirerende studiemiddagen organiseren.De afgelopen jaren heeft Weille een leergang ontwikkeld over ouderschap en ouderbegeleiding bij de Rino Groep in Utrecht, waar ze ook als docent betrokken is bij de BIG-opleidingen. Tevens is ze adjunct-professor bij Webster University in Leiden. In haar praktijk werkt ze veel met ouders.

Ouderschap en ouderbegeleiding
Ze behaalde haar master’s degree in 1989 aan het Smith College in de Verenigde Staten en werkte daarna tien jaar als kinder- en gezinstherapeut, daarna twee jaar in Londen, waar ze promoveerde aan de Universiteit van Londen. In Nederland was Weille tussen 2009 en 2012 lector ouderschap en ouderbegeleiding bij de Hogeschool Leiden. Ze sprak over ouderschap, onder meer tijdens VKJP-congressen en publiceerde erover, bijvoorbeeld in het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie.

Ondergeschoven kind
Over haar bijdrage aan de Commissie ouderbegeleiding zegt Weille: “Ouderschap is altijd een ondergeschoven kind gebleven, ondanks dat men het belang van ouders herkent, en ouderbegeleiding een integraal onderdeel is van kinder- en jeugdtherapie. Ik hoop met de andere commissieleden inspirerende studiemiddagen te organiseren die een bijdrage kunnen leveren aan de complexe en soms weerbarstige praktijk van ouderbegeleiding.”
VKJP’s ouderbegeleidingscommissie heeft een bijzondere reputatie hoog te houden dankzij hoogstaande studiemiddagen en themabijeenkomsten, maar heeft sinds de coronapandemie tegenslagen gekend, niet in de laatste plaats door het overlijden van inspirator Max Güldner.