Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft het kennisaanbod voor scholen vernieuwd. Onderwijsprofessionals vinden tips en praktisch advies op de website van het Kenniscentrum, gericht op leerlingen ‘met een psychische kwetsbaarheid’. Volgens het Kenniscentrum is het essentieel dat onderwijsprofessionals hun zorgen, onzekerheden en twijfels blijven bespreken met collega’s voor de klas én uit het ondersteuningsteam. ook het kennisaanbod voor ouders van kinderen met psychische klachten is vernieuwd.
De onderwijspagina’s op de website zijn ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en het Nederlands Jeugdinstituut, en werden mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ga naar de scholenpagina’s van het Kenniscentrum.