“Gemeenten hebben geen oog voor kwaliteit, en het aanbod aan ambulante (gespecialiseerde) jeugd-ggz in de vrije vestiging dreigt nu helemaal verloren te gaan”, aldus een noodkreet van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) die volledig wordt onderschreven door de VKJP.

De vereniging vreest dat de nieuwe aanbestedingen van gemeenten in de jeugd-ggz zullen neerkomen op een zoveelste bezuiniging die ervoor zal zorgen dat patiënten en hun ouders niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben. Na zes jaar Jeugdwet stelt de LVVP vast dat veel geld is besteed aan bestuurlijke en adviestrajecten, die vooral resulteren in méér al dan niet verkapte bezuinigingsoperaties, bovenop de 25 procent financiële krimp die eind 2014 aan de gemeenten werd opgelegd.

Administratieve last
Veel vrijgevestigde praktijken zijn al gestopt, waarmee jarenlange ervaring en kennis verloren is gegaan. De LVVP wijst de “enorm toegenomen administratieve last” aan als een belangrijke reden voor psychologen en psychotherapeuten om hun praktijk te sluiten. Daarmee gaat veel tijd verloren die niet aan zorg kan worden besteed en ontstaat een onwerkbare situatie. Ook omzeilen veel gemeenten de ‘huisartsenroute’, de wettelijke vrijheid van huisartsen om te verwijzen naar een passende therapeut. Veel hulp wordt niet of te laat verleend en gemeenten schakelen geregeld onvoldoende geschoolde hulpverleners in, in plaats van gekwalificeerde psychologen of psychotherapeuten.

Expertise gaat verloren
De LVVP vindt het zeer zorgelijk dat goed opgeleide, zeer ervaren vrijgevestigde hulpverleners in de jeugd-ggz uit de zorg worden gehaald. Dit is verspilling van ervaring, van expertise en van goed functionerende jeugdzorg die al lang in de wijken is verankerd en die korte lijnen heeft met ouders, school en huisarts. Deze negatieve tendens heeft direct effect op het aantal kinderen en jeugdigen dat goede zorg nodig heeft. De verlaging van budgetten voor de Jeugdwet door rijksbezuinigingen en de daaropvolgende gemeentelijke ingrepen moeten volgens de LVVP daarom worden stopgezet. “Kinderen met psychische klachten hebben recht op goede jeugd-ggz, net als volwassenen.”

Beleid herbezien
Terwijl vrijgevestigden bij uitstek voldoen aan de uitgangspunten van de Jeugdwet, blijven gemeenten bezuinigen op deze effectieve en in verhouding goedkope vorm van ambulante, gespecialiseerde jeugdhulp. De vereniging beschouwt de kunstmatige scheiding tussen Nederlanders tot 18 jaar en volwassenen als rechtsongelijkheid en een aantasting van het grondrecht van jeugdigen. Het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz grondig herbezien is volgens de LVVP de enige remedie.

Reactie VKJP
Het bestuur van de VKJP is het volledig eens met deze standpunten van de vereniging van vrijgevestigden, en is bovendien van mening dat de jeugd-ggz terug moet naar de zorgverzekeringswet. "Het gaat erom dat door de jeugd-ggz weg te halen bij de zorgverzekeringswet, als oplossing voor een probleem, er een veel groter probleem geschapen is", zegt VKJP-bestuurslid Dorine Everts. Frank Praat, ook lid van het bestuur, reageert: "We kunnen ons herkennen in het beschreven beeld. Ook wij als VKJP delen de grote zorg met betrekking tot het verlies van expertise, kwaliteit en vooral ook beschikbaarheid en bereikbaarheid van jeugd-ggz voor de kinderen onder de 18."

Lees het volledige bericht van de LVVP.