Dr. Martine van Dongen-Boomsma treedt toe tot de redactie van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie. Ze werkt als kinder- en jeugdpsychiater, senior onderzoeker, inhoudelijk leidinggevende, docent psychotherapie en erkend boegbeeld van het TOPGGz-gecertificeerde Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft jarenlang klinische en wetenschappelijke kennis opgebouwd op het gebied van vroege ernstige psychische kwetsbaarheid bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.
Van Dongen: kennis kan het verschil maken.Van Dongen sluit zich graag aan bij het tijdschrift, een van de kennisplatforms van de VKJP, omdat “psychotherapeutische kennis en vaardigheden vitaal zijn in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Het vergroten en benutten van deze expertise kan zó het verschil maken, dat ik graag bijdraag om behalve het expertiseniveau ook het bewustzijn te vergroten voor de impact die psychotherapeutische expertise kan hebben op een kind, jeugdige, het gezin en ook de maatschappij. Immers, elke investering in een kind is een investering in de samenleving”, aldus het nieuwe redactielid.
Van Dongen draait van nu af mee in de redactie van het VKJP-tijdschrift en gaat mee op zoek naar een evenwichtige inhoud waarin wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid steeds vertegenwoordigd zijn. Het tijdschrift verschijnt zowel in druk als online en is voor leden gratis.