Het niveau van behandelende psychologen is onverantwoord laag, kinderen lopen onnodig lang rond met psychische problemen omdat ze eindeloos gediagnosticeerd worden. Afgestudeerde psychologen in Nederland hebben de kennis, maar niet de kunde om patiënten te behandelen.

Met ondubbelzinnige uitspraken zoals deze kozen verschillende beroepsverenigingen de publiciteit bij het uitbrengen van een advies aan de minister over een nieuwe structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg. Het woord werd gevoerd door de voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Kirsten Hauber, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), Rudolf Ponds, en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Hans de Veen in onder meer dagblad Trouw en Het Parool. Volgens Ponds is het probleem ontstaan door bezuiniging, toen psychologieopleidingen werden ingekort en studenten minder praktijkervaring konden opdoen.

Nieuwe beroepenstructuur
De nieuwe beroepenstructuur: alleen een academische master geeft toegang tot de opleiding tot ‘gz-psycholoog-generalist’. Kinderen en jeugd is daarin een ‘aandachtsgebied’, klinisch psycholoog-psychotherapeut is vervolgens een specialisme.Minister Van Ark van Medische Zorg en Sport kreeg het advies over een nieuwe beroepenstructuur op 26 oktober 2020 aangeboden namens het NIP, de NVGzP, de NVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), en de federatie van psychologen en pedagogen P3NL, waarbij de VKJP is aangesloten.
In het advies wordt voorgesteld om in de wet-BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) één breed psychologisch basisberoep te definiëren: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Dit komt neer op het samenvoegen van de huidige gz-psycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog. Deze psycholoog kiest in de loop van zijn opleiding het ‘aandachtsgebied’ kinderen en jeugd óf volwassenen en ouderen. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme: de zogenoemde klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT).

Wetswijziging
De veranderingen van de beroepenstructuur vereisen een wijziging van de wet-BIG. Bij de besluitvorming daarover zijn vooral betrokken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Het advies van de beroepsverenigingen is dan ook aan deze besluitvormers gericht.

Lees of download het volledige adviesrapport.