De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt vast dat meer jeugdigen met psychische problemen hulp nodig hebben, dat de ernst van de problemen is toegenomen en dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de geestelijke gezondheid van jonge mensen.

De Inspectie rapporteert uit het bezoek van haar inspecteurs in januari en februari 2021 aan twintig instellingen in zes regio’s, zoals jeugd-ggz-instellingen, wijk- en jeugdteams, Veilig-Thuisorganisaties, de jeugdgezondheidszorg en kinder- en jeugdartsen. “De conclusies uit dit toezicht laten een ernstige situatie zien”, aldus de IGJ.

“Knelpunten vergroot en verscherpt”
De Inspectie stelt vast dat bestaande knelpunten in de hulp aan jeugdigen met psychische problemen onder invloed van de coronacrisis zijn vergroot en verscherpt. “Instellingen hebben onvoldoende personeel en geld om aan de complexe hulpvragen te kunnen voldoen. De wachtlijsten worden steeds langer. De afstemming en samenwerking op regionaal niveau is daarnaast onvoldoende." Volgens de IGJ vereist de aanpak van de problemen samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten en de aanbieders van zorg.

Bovenregionaal
Er zijn problemen met jeugdigen die om een acute oplossing vragen, maar de IGJ ziet ook stelselproblemen “Die vragen om een structurele, bovenregionale aanpak.” De Nederlandse ggz zegt in een reactie het eens te zijn met de IGJ dat “het dringend nodig is dat geïnvesteerd wordt in passend en tijdig beschikbare zorg voor kinderen en jongeren.” De branchevereniging roept het kabinet op om de ggz direct financieel in staat te stellen om de nodige zorg te leveren.
Arne Popma (NVvP afdeling Jeugd): structurele, inhoudelijke reparatie aan het jeugdstelsel is noodzakelijk.Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) bevestigt het inspectierapport wat Arne Popma, voorzitter Kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP, afgelopen week ook al zei toen de Nederlandse ggz cijfers publiceerde over hoe dramatische de toestand in de jeugd-ggz is. “Hij zei toen dat veel kinderen en jongeren er slecht aan toe zijn, hun klachten steeds erger worden en de jeugd-ggz overloopt. En dat de zorg vastloopt, juist in de crisisafdelingen voor kinderen met ernstige klachten, zoals eetstoornissen of suïcidale gedachten, die snel moeten worden geholpen.” Popma pleitte toen al voor een “structurele, inhoudelijke reparatie aan het jeugdstelsel” en benadrukte dat er onmiddellijk een acute garantie op zorg nodig is. Kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff vindt het “triest dat alle voorspellingen uitkomen”, wijst naar de voorstanders van de transitie destijds en vraagt zich af: “Wanneer zeggen jullie sorry?”

Lees hier de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lees of download het factsheet van de Inspectie (pdf, 5 pagina’s).

Lees hier het artikel uit de NRC over het gebrek aan crisisplekken binnen de jeugd-ggz.