De nieuwe, vakinhoudelijke richtlijn dyslexie geeft aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan dyslexie bij anders- of meertalige jeugdigen. Behalve de volledige richtlijn, zijn ook zogenoemde ‘werkkaarten’ en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.
De richtlijn voor dyslexie is onderdeel van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en is geschreven in opdracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen(NVO), het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
Bekijk of download de volledige richtlijn.