De Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) is geactualiseerd. In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken.
Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV). Op basis van de aanpassingen zijn ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de richtlijn KOPP/KOV herzien. 
De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP), de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Bekijk of download de herziene Richtlijn.
Bron: https://richtlijnenjeugdhulp.nl