Om bij te dragen aan zo vroeg mogelijk signaleren van traumagerelateerde problemen, is de Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld.

Deze richtlijn is bedoeld voor professionals in de specialistische jeugdhulp en gaat alleen over het signaleren van traumagerelateerde problemen bij jeugdigen en, zo nodig, over het inroepen van de juiste zorg. De richtlijn gaat in op oorzaken zoals negatieve jeugdervaringen (adverse childhood experiences, ACES) en op herkenning van trauma, niet in op de inhoud van de behandeling. Daarvoor zijn andere richtlijnen beschikbaar, bijvoorbeeld de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen.
De richtlijn is ontwikkeld door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Persona, het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht, Amsterdam UMC en Levvel en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zie ook het themanummer nare jeugdervaringen van het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie.