De preventie en hulpverlening voor jonge slachtoffers van seksueel geweld is niet effectief genoeg. Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, pleit voor meer effectieve preventie en passende hulp.

Rijken: effect van preventie is onbekend.De Rapporteur maakt zich zorgen over het beeld van seksueel geweld tegen jongeren van 15 tot 18 jaar. Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld mee en worden ook vaker dan kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw slachtoffer van een delict, zo blijkt uit de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021, verschenen op 8 november 2022. De monitor baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat in Nederland ruim 95.000 meisjes (37,8%) en ongeveer 34.500 jongens (13,4%) van deze leeftijd ten minste een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie hebben meegemaakt. Rijken zegt op de website van de Nationaal rapporteur: “Seksueel geweld tegen kinderen komt veel voor en heeft langdurige gevolgen voor slachtoffers.” Dat van de meeste preventieprogramma’s niet bekend is of, en hoe effectief ze zijn noemt de Nationaal rapporteur zorgelijk, “aangezien de inzet van niet-effectieve interventies nutteloos kan zijn of zelfs het tegenovergestelde effect kan hebben.”

Download de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021 (pdf, 166 pagina’s).