De identiteit van de supervisor psychotherapie wordt mede vormgegeven door een veranderende context.  De GGZ verandert, binnenkort ziet de BIG-beroepen beroepenstructuur voor de psychologische beroepen er anders uit en ook de opleidingen veranderen. Daarnaast zijn er nieuwe psychotherapeutische methoden en nieuwe technologieën zoals online supervisie. Wat is en wordt de rol van supervisie en de supervisor psychotherapie?

Wat is jouw identiteit als supervisor? Hoe blijf je je ontwikkelen in deze veranderende context? Waar wil je als supervisor staan op het continuüm van reflectieve of exploratieve supervisie en methodische supervisie? En hoe blijft supervisie 'rijk'? 

Aan het eind van deze studiedag ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en perspectieven die voor jou als supervisor van belang zijn. Het uitwisselen van ervaringen draagt bij aan de door jouw gewenste identiteit als supervisor!