Een groot aantal jongeren heeft nog steeds serieuze suïcidale gedachten, ook na de coronamaatregelen. Niet minder dan 16 procent van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 25 jaar blijkt suïcide te blijven overwegen.
Het aantal jongeren met zelfmoordgedachten verdubbelde tijdens de laatste lockdown van 9 eind 2021 naar 17 procent begin 2022, en daalde daarna dus met slechts 1 procent.
Dit blijkt uit het vierde kwartaalonderzoek onder jongeren van het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten), GHOR Nederland (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio), het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheid) en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
Gemiddeld komen huisartsencontacten over suïcide(pogingen) in april tot en met juni 2022 39% meer voor. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2022 (37 procent hoger dan in 2019), en ook met 2021 (36 procent hoger dan in 2019). Dit betreft zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook suïcidale gedachten.

Eenzaamheid en stress
Het onderzoek stelt ook vast dat 37 procent van de jongeren psychische problemen heeft, 49 procent kampt met eenzaamheid en 49 procent ervaart stress. Het vertrouwen in de toekomst steeg wel onder jongeren, van 47 procent begin dit jaar, naar 51 procent.
Ook uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vooral jongeren (van 15 tot 25 jaar) zich in 2021 ‘emotioneel eenzaam’ voelden.

Bekijk alle onderzoeksresultaten op de RIVM-website.

Bekijk de resultaten van de CBS-enquête.

113 Zelfmoordpreventie biedt ondersteuning aan professionals.