De supervisorencursus van de VKJP gaat op 10 januari 2020 weer van start in Utrecht. De cursusgevers zijn Marie-Louise Aendekerk en Catrien Reichart.

Reichart en Aendekerk zijn de cursusgevers in 2020.Aendekerk is klinisch psycholoog, en hoofd van de afdeling Psychosociale Zorg en Medische Psychologie bij het Eramus medisch centrum en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Haar specialisme is kinderpsychiatrie met als aandachtsgebieden medische psychologie, traumabehandeling, gezinsbehandeling, kinder- en jeugdpsychotherapie en psychosociale zorg.
Reichart is kinder- en jeugdpsychiater, en coördinerend hoofd patiëntenzorg, opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en opleider psychotherapie bij Curium-LUMC in Leiden. Haar aandachtsgebieden zijn angst- en stemmingsstoornissen.

Voor lid-specialisten
Leden van de VKJP kunnen het supervisorschap aanvragen na vier jaar ingeschreven te zijn als lid-specialist. Echter, na het afronden van de supervisorencursus kan het supervisorschap na drie in plaats van vier jaar worden aangevraagd. Alleen lid-specialisten kunnen supervisor worden. De cursuskosten bedragen 1.150 euro.

Cursusdata 2020
De supervisorencursus wordt gegeven op vrijdagen van 10 tot 17 uur bij de VKJP, Maliebaan 87 te Utrecht. Met openbaar vervoer is het kantoor vanaf Utrecht CS bereikbaar met buslijn 8, richting Wilhelminapark. Uitstappen bij halte Maliebaan.

De cursusdagen zijn:

  • Vrijdag 10 januari 
  • Vrijdag 7 februari 
  • Vrijdag 6 maart 
  • Vrijdag 27 maart 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Accreditatie is reeds toegekend door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT, 30 punten) en het Supervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP, 24 punten).

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van de VKJP.

Lees meer over supervisorschap.