De supervisorencursus van de VKJP gaat op 30 september 2022 weer van start in Utrecht. De cursusgevers zijn Marie-Louise Aendekerk en Catrien Reichart.

 

Reichart en Aendekerk zijn de cursusgevers in 2020.Aendekerk is klinisch psycholoog, en hoofd van de afdeling Psychosociale Zorg en Medische Psychologie bij het Eramus medisch centrum en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Haar specialisme is kinderpsychiatrie met als aandachtsgebieden medische psychologie, traumabehandeling, gezinsbehandeling, kinder- en jeugdpsychotherapie en psychosociale zorg.
Reichart is kinder- en jeugdpsychiater, en coördinerend hoofd patiëntenzorg, opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en opleider psychotherapie bij Curium-LUMC in Leiden. Haar aandachtsgebieden zijn angst- en stemmingsstoornissen.

Voor lid-specialisten
Leden van de VKJP kunnen het supervisorschap aanvragen na vier jaar ingeschreven te zijn als lid-specialist. Echter, na het afronden van de supervisorencursus kan het supervisorschap na drie in plaats van vier jaar worden aangevraagd. Alleen lid-specialisten kunnen supervisor worden. De cursuskosten bedragen 1.290,- euro.

Cursusdata 2022
30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december, (10 februari 2023 reservedag).
Telkens op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie
Op anderhalvemeter in De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in Utrecht (nabij het Janskerkhof). Deze ruimte is helaas niet toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT en is reeds geaccrediteerd voor het Supervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP, 24 punten).

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van de VKJP.

Lees meer over supervisorschap.