In het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Pyschotherapie herdenkt Peter J. Daansen de “revolutionaire vernieuwer van de psychotherapie”, Aaron T. Beck. De hoogleraar aan de Universiteit van Pennsylvania en grondlegger van de cognitieve therapie overleed in november op honderdjarige leeftijd.
Ook in dit nummer een artikel over patiënten die negatieve ervaringen met psychotherapie rapporteren, een artikel over psychodynamisch therapieaanbod voor pleegkinderen met complex trauma en een verkennende studie naar de effecten van een blended-caremodule bij zelfbeschadigend gedrag.
Het tijdschrift is online beschikbaar voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en voor abonnees.