Het Tijdschrift voor Psychotherapie opent zijn eerste nummer van 2023 met een artikel over factoren die bijdragen aan de uitkomst van de behandeling van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek.
Kirsten Hauber en Albert Boon keken naar drie onderzoeken waarvan twee de therapeutische relatie centraal zetten en de derde zich concentreert op cognitieve emotieregulatiestrategieën. De auteurs adviseren om steeds aandacht te blijven houden voor deze strategieën, en om het oordeel van de cliënt over de therapeutische relatie eveneens serieus te nemen.
Ook brengt het tijdschrift een artikel van Sam Deltour, Huguette Beyens en Dirk De Wachter over postpsychotische groei bij een gezin dat geconfronteerd wordt met psychose. Luuk Stroink en Klaas Huijbregts schreven een bijdrage over een heroverweging van promorbide factoren in de lastig te beschrijven ‘conversiestoornissen’ oftewel functionele neurologische symptoomstoornissen. Ook in dit nummer de gebruikelijke boekbesprekingen en congresverslagen.

Lees meer over het Tijdschrift voor Psychotherapie, 2023, nummer 1.