Nummer 5 van het Tijdschrift voor psychotherapie is een themanummer over literatuur en psychotherapie met bijdragen van Jan Olthof, Arnon Grunberg en Christa Wildlund.

De rode draad is het therapeutische effect van zowel schrijven als lezen. Een belangrijke conclusie is volgens de redactie "dat literatuur kan bereiken wat met therapie niet lukt, een gedachte die nederig stemt en aansluit bij het punt van Grunberg: dat het hoogst haalbare voor de hulpverlener soms is om samen met zijn patiënt te falen, en zich zo te verzoenen met zijn lot in plaats van te hopen op verlossing."
Het Tijdschrift voor psychotherapie is een uitgave van de Tijdstroom in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Een volledige inhoudsopgave staat op tijdschriftvoorpsychotherapie.nl.