Het nieuwe nummer van Tijdschrift voor Psychotherapie kenmerkt zich door een diversiteit aan ontwikkelingen: nieuwe terreinen voor onderzoek en theorievorming (psychotherapie en het lichaam), nieuwe behandelvormen (mbt-k voor ouders en kinderen), en nieuwe doelgroepen (Engelstalige expats). 

Inhoud: Jaargang 2023, uitgave 5