In nummer 6 van het Tijdschrift voor Psychotherapie, een analyse van vijf jaar tuchtklachten over schending van het medisch beroepsgeheim.

Het tijdschrift wilde inzicht krijgen in het voorkomen van tuchtklachten over het medisch beroepsgeheim door middel van observationeel (retrospectief descriptief) onderzoek. De onderzoekers raadpleegden de website tuchtrecht.overheid.nl en onderzochten alle uitspraken bij de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en beroepen bij het Centraal Tuchtcollege tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2020 over schending van het beroepsgeheim. De meeste klachten gingen over het zonder toestemming delen van (medische) informatie met derden, zoals werkgevers, familieleden of (ex-)partners. Tuchtklachten over schending van het beroepsgeheim geven inzicht in veelvoorkomende situaties waarbij het beroepsgeheim van zorgverleners onder druk kan komen te staan.

Emotion-focused
Ook in dit nieuwe nummer een artikel van Thijs Vanhie over emotio-focused therapy (eft) en een artikel over vlucht, ballingschap en psychotherapie, over een vorm van migratie die gezien kan worden als een trauma in de gehechtheidssfeer met een duidelijke invloed op de therapeutische relatie.

Voor meer informatie: ga naar de website van het tijdschrift.