De jeugdbescherming zal over vijf tot tien jaar nog steeds in handen zijn van gemeenten, met een aanvullende rol voor een ‘regionaal veiligheidsteam’. De bedoeling is dat een aangepaste organisatievorm zorgt voor snellere hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen.
Dat staat in een toekomstscenario van de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat eind maart aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees of download het ‘TK Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ (pdf, 4 pagina’s).