De gevolgen van de lockdowns lijken nu toch zichtbaar te worden in de zelfmoordcijfers onder jongvolwassenen. Lang bleef het aantal suïcides stabiel – sinds 2013 en daarna zelfs tijdens de coronapandemie – maar de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) meldt nu toch een toename, met name onder jongeren tussen de twintig en dertig jaar.
Berichtgeving in de NRC op 15 januari 2022 over het CANS-onderzoek.Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) signaleert een toename van de psychische nood onder jongeren als gevolg van de lockdowns, met de zelfgekozen dood als topje van de ijsberg. Onderzoekers van CANS noemen dertig in plaats van twintig zelfmoordgevallen per maand in de maanden januari, februari en december 2021.

Vooral mannen tussen 20 en 30
“Over het hele jaar 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren ervoor. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename vooral zit bij mannen tussen de 20 en 30 jaar”, volgens CANS. Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113 en voorzitter van CANS zegt op de website van 113.nl: “De precieze oorzaak van elke individuele zelfdoding is nog niet bekend. Er is zelden één oorzaak voor een suïcide, er is vaak sprake van een opeenstapeling van meerdere factoren. Het is niet zeker maar wel mogelijk dat de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de toename. Contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief, de wereld ontdekken, vriendschappen vormen is heel belangrijk in deze levensfase. Veel maatregelen hebben direct invloed op deze domeinen.”
Lees meer.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl.