Professionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) die direct contact met cliënten onderhouden, kregen tijdens de eerste golf van de coronacrisis te maken met een piek in hun werkdruk (van 7 naar 8,1 op een schaal van 10).

De extra werkdruk zat vooral in de inspanning om in contact te blijven met cliënten (64,8%), het naleven van de coronaprotocollen (55,2%) en veranderingen in de beschikbaarheid van collega’s (46,4%). Ook constateerde de helft van de ggz-professionals dat hun organisatie de noodzakelijke kwaliteit van hulp en zorg tijdens de coronapiek maar gedeeltelijk kon bieden (47,6%). Overigens werd door 84% van de ondervraagden gezegd: “Mijn werk gaat tijdens de coronacrisis gewoon door.”
Dit blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut onder een kleine tweeduizend professionals in de psychische en psychosociale hulp, zorg en ondersteuning in opdracht van ZonMw en in samenwerking met P3NL – waarbij de VKJP is aangesloten – en andere beroepsverenigingen, de koepels van zorgaanbieders en onder meer de gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), MIND en Hogeschool Inholland.

Ongezonder
Hoe het met de ggz-professionals zelf ging tijdens de piek in de crisis werd ook onderzocht. Gemiddeld vonden de respondenten dat hun gezondheid was afgenomen. Vergeleken met de periode vóór de coronacrisis hadden respondenten een ongezondere leefstijl: 44,8% sportte en bewoog (veel) minder, 24,5% at (veel) minder gezond, 32,3% had (veel) meer problemen met slapen, en 13,7% gebruikte meer of vaker alcohol. Deze percentages zijn ongunstiger dan die van de algemene populatie in dezelfde periode. Meer dan de helft van de respondenten (55,2%) had op het moment van invullen van de vragenlijst behoefte aan hulp of ondersteuning, vooral bij het omgaan met de balans werk-privé en het omgaan met communicatietechnologie, aldus het onderzoeksrapport.

Lees of download de rapportage van de kerncijfers uit het onderzoek.