Om zorgprofessionals – zoals psychotherapeuten – te helpen bij hun communicatie met patiënten van wie de zorg is uitgesteld door de coronacrisis, is een zogenoemde 'handreiking' opgesteld. Deze gebruiksaanwijzing bij de voorlichting van patiënten die op een wachtlijst zijn terechtgekomen bevat de volgende onderdelen:

  • Kernboodschap patiëntcommunicatie medisch-specialistische zorg
  • Voorbeeldvragen van patiënten over inhaalzorg
  • Tips voor communicatie
  • Stappenplan zorgbemiddeling
  • Voorbeelden en relevante verwijzingen

Het document is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, patiëntenvereniging MIND, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zelfstandige Klinieken Nederland.

Bekijk of download de handreiking communicatie.

Eerder dit jaar publiceerde het Zorginstituut al de informatiekaart 'passende inhaalzorg: hoe informeer ik mijn patiënten?'