In de jeugd- en gezinshulp geldt vanaf 1 november het reglement professioneel toezicht. Dat wordt toegevoegd aan het tuchtrecht, maar de bedoeling is om een groot deel van de tuchtzaken hiermee af te vangen.
Klachten over hulpverleners in de jeugd- en gezinshulp moeten zo veel mogelijk door consultatie en mediation worden opgelost. Onder het motto ‘van tucht naar leren’ heeft de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) een ‘voorportaalcollege’ in het leven geroepen dat bepaalt hoe een klacht in behandeling wordt genomen. Voor het indienen van een klacht is er een nieuw, vereenvoudigd formulier.

Lees het bericht van de SKJ.