Voor de classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten is een vernieuwd protocol verschenen (eind 2020). De auteurs, Renée Beer, Eva Verlinden en Ramón Lindauer hebben het protocol bijgewerkt op basis van recente kennis en inzichten, beschikbare instrumenten en het werken met de DSM-5. Het protocol is bedoeld voor behandelaren, verwijzers en onderzoekers. Het helpt behandelaren om vast te stellen of een traumagerichte behandeling geïndiceerd is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de behandeling effectief te laten zijn. Ook biedt het aanknopingspunten om de indicatie toe te lichten met een onderbouwde classificatie en diagnose.

Lees of download het volledige protocol (pdf, 51 pagina’s).