De VKJP laat de verdeling tussen algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB) los. Voortaan werkt de vereniging met één bestuur om daadkrachtig te kunnen optreden. Tweemaal per jaar worden vertegenwoordigers van de commissies uitgenodigd om bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn.
Van de commissies en redacties wordt gevraagd om onderling thema's af te stemmen en een kalender te maken met data en onderwerpen. Voor het jaar 2021 zijn momenteel de volgende gegevens bekend:

  • 15 maart – themanummer tijdschrift: verhalenmethoden (narratieve psychotherapie).
  • 25 juni – congres over ACEs en toxische stress; themanummer tijdschrift over hetzelfde thema en achtergrondinformatie op de website.
  • 17 september – gevarieerd nummer van het tijdschrift; bijdragen over ieder onderwerp zijn welkom bij de redactie.
  • 19 november – tijdschrift: themanummer transculturele psychotherapie.

Alle leden en commissies worden uitgenodigd om urgente en interessante thema's in te dienen (info@vkjp.nl). Ook onderwerpen of bijdragen voor tijdschrift en website zijn van harte welkom (redactie@vkjp.nl).