De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eist vanaf 1 juli dat de mentale en sociale problematiek van alle ggz-cliënten in een databank wordt opgeslagen. De NZa verplicht psychiaters en psychologen om hiertoe vragenlijsten en diagnose-informatie over hun cliënten aan te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. Met deze informatie claimt de NZa de behandelduur te kunnen voorspellen en zo de wachtlijsten te kunnen verkorten. 

Cliënten zijn hierover onterecht niet geïnformeerd, stelt de de actiegroep 'Vertrouwen in de GGZ', die in september haar dagvaarding tegen dit plan presenteerde. 

Actiegroep
'Vertrouwen in de GGZ' bestaat uit psychiaters, psychologen, cliënten en maatschappelijke organisaties op het terrein van privacy en zorg. In februari kondigde de actiegroep een rechtszaak aan tegen het plan van de NZa. De actiegroep stelt dat de verplichte aanlevering van deze gegevens een schending is van de privacy van cliënten en het medisch beroepsgeheim van behandelaren.

 

Meer lezen