De gemeenten in Nederland leggen zich niet neer bij het besluit van het kabinet om gemeenten niet uit de financiële nood te helpen bij het uitvoeren van de Jeugdwet. Ook incidentele hulp blijft uit, in elk geval tot na de installatie van de Tweede Kamer. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept daarom arbitrage in.
De gemeenten kampen met een jaarlijks tekort van ongeveer anderhalf miljard euro bij het uitvoeren van hun taken in het kader van de Jeugdwet. Dat was te lezen in een onderzoek dat in opdracht van de rijksoverheid en de VNG werd uitgevoerd door bureau Andersson Elffers Felix (AEF). De VNG en de zorgverleners pleiten steeds vaker voor veranderingen in het jeugdhulpstelsel, maar intussen is de directe financiële nood bij gemeenten groot. Het demissionaire kabinet schuift de gevolgen van transitie en transformatie het liefst door naar het volgende kabinet en wil in elk geval het akkoord van de Tweede en Eerste Kamer voor extra geld – ook als dat incidenteel is. De VKJP pleit voor terugkeer van de jeugdhulp naar de Zorgverzekeringswet.

Lees de reactie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees het rapport van Andersson Elffers Felix (pdf, 212 pagina’s).