De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Zoals gebruikelijk bij overheidsevenementen over jeugd, verzorgt het Nederlands Jeugdinstituut de inhoudelijke programmering. Het thema van deze jubileumeditie is (op)Groeien doe je samen. Doe je mee? Zogenoemde deelthema’s zijn: thuis, school of opvang en vrije tijd. Er zijn rondetafelgesprekken, de talkshow ‘De Vissenkom’, deelnemers kunnen verhalen vertellen of zich laten interviewen, presentaties van nieuwe initiatieven, en hoogtepunten uit de eerdere edities van deze jeugddag.
Op 7 november vanaf 9:30 uur, livestream vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam.

Het volledige programma staat op de website van het evenement.