Zorgverzekeraars grijpen het ‘Zorgprestatiemodel’ aan om nieuwe bezuinigingen door te voeren bij vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen. Hoge tariefafslagen en omzetplafonds halveren vaak de inkomsten van vrijgevestigde therapeuten.

Daarom schorten de vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen hun medewerking op aan de invoering van het Zorgprestatiemodel GGZ & FZ, waarin de bekostiging is vastgelegd van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De zorgautoriteit NZa beschrijft in dit model de vereiste prestaties, tarieven en regelgeving in de sector.

Veldafspraken
De vrijgevestigden, verenigd in de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), hebben besloten om de zogenoemde ‘veldafspraken’ niet te tekenen.
“Het is voor vrijgevestigden in de ggz van het allergrootste belang dat er financiële zekerheid komt voor de nabije toekomst. We kunnen niet genoeg benadrukken dat met de huidige contracten veel praktijken in hun voortbestaan worden bedreigd”, aldus een bericht van de LVVP, begin november.

“Chaos en paniek”
Bij de LVVP “staat de telefoon roodgloeiend en puilen de mailboxen uit met vragen en berichten van boze en bezorgde leden.” De onrust onder de leden is groot en een deel wil zelfs stoppen met hun praktijk. De verlaging van de NZa-tarieven voor vrijgevestigden, in combinatie met forse afslagen lagere omzetplafonds door de verzekeraars voor 2022 veroorzaken volgens de LVVP “chaos en paniek.”
“We zien dat dit leidt tot een uitstroom van BIG-geregistreerde behandelaren. Deze worden dus onttrokken aan de curatieve ggz; iets wat in tijden van almaar oplopende wachtlijsten zeer onwenselijk is”, zegt de LVVP die de bezorgdheid heeft overgebracht aan de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en bij Zorgverzekeraars Nederland.

Lees meer op de LVVP-site.

Bekijk de complete ‘veldafspraken’ in het kader van het Zorgprestatiemodel GGZ & FZ (pdf, 27 pagina’s).