Echt samenwerken
In zijn voorwoord overziet Ramón Lindauer een themanummer met voorbeelden van toenadering tussen onderwijs en ggz, “op weg naar echte samenwerking”, hoopt hij.

Als op school de therapeut in beeld komt
Therapeuten verschijnen op het toneel als er onheil is op school. Gastredacteur Marion van Binsbergen wil dat veranderen. Liever preventie, vroege signalering en samenwerking, dan armoede, kwetsbaarheid, onderwijssegregatie en kansenongelijkheid.

Armoede en kansengelijkheid
Onderwijs de ‘grote gelijkmaker’ in een samenleving waarin onderwijskwalificaties je positie in de maatschappij bepalen? “Dan is het zaak de kansenongelijkheid als gevolg van de financiële omstandigheden tegen te gaan”, schrijft Louise Elffers.

De zwaarste voorziening in het onderwijs
Marion van Binsbergen analyseert de zwaarste voorziening in het onderwijs: het geïntegreerde aanbod van specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) in Amsterdam. Onderzoek naar deze praktijk, in combinatie met internationale literatuurstudie, maakt duidelijk welke leerlingen hoeveel steun en hulp nodig hebben.

Thuiszitters met autisme
Bloem van Tilburg schreef een profielwerkstuk over zichzelf, over wat ze meemaakte in het reguliere onderwijs, daarna het bijzonder onderwijs, en toen een speciale autismeklas, om ten slotte eindexamen havo te doen in het thuisonderwijs. Over alle pogingen haar op school te krijgen en te houden. En over hoe het beter kan.

Pesten op school: wat er gebeurt in de groep
Deze reportage ontleedt pesten op school. Aan de hand van literatuur en met experts aan het woord schrijft Henk Linse over de onder-liggende agressie, de drijfveren van de pesters en de dynamiek in de groep. De praktijkvoorbeelden zijn verbijsterend.

Leerlingen met lastig gedrag
‘B-KIJK’ ondersteunt leerkrachten in de omgang met opstandige leerlingen die slecht luisteren door de leerkracht-leerlingrelatie te versterken. Een bijdrage van Kim Starreveld, Mathilde Overbeek, Agnes Willemen en Marian Bakermans-Kranenburg.

School2Care: intensieve onderwijszorg
‘School2Care’ is een intensieve onderwijszorgvoorziening, bedoeld om het aantal opgesloten jongeren te verminderen. Sanne Pronk deed er onderzoek naar en beschrijft hoe zulke voorzieningen een alternatief kunnen zijn voor gesloten jeugdzorg.

Schoolweigering: wegwijzers voor interventies
Het project Weten Wat Werkt leverde onderbouwde ‘wegwijzers’ op, ter ondersteuning van interventies bij schoolweigering. Door David Heyne en Marije Brouwer-Borghuis.

Kenmerken van schoolweigeraars
Ria Pengel, Malindi van der Mheen en Lisbeth Utens onderzochten de werkrelatie tussen dertig schoolweigerende adolescenten (12-19 jaar) en hun hulpverleners.

Boekbesprekingen

  • Werk maken van gelijke kansen.
  • School en thuis – verbinden van twee leefwerelden.
  • Parels tussen het Slijk – Verslag van een examenkandidaat op een school voor speciaal onderwijs.
  • Ukkepuk gaat ergens anders wonen.

Aanbevolen

  • De strijd voor gelijke kansen in de tv-serie Klassen.
  • KOPP/KOV: voorlichtingspakket van het Trimbos-instituut voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.