We staan daarin niet alleen. Vorig jaar besloot een negental  beroeps-verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen om meer met elkaar te gaan samenwerken in het confederatieve verband P3NL (waar-schijnlijk al bij u bekend). De redactie besloot deze intenties te beproeven; de zusterorganisaties publiceren in hun tijdschriften immers met regelmaat artikelen die ook voor ons lezerspubliek interessant zijn, en waarom zouden we die niet uitwisselen? Het ligt in de bedoeling om vanaf nu regelmatig artikelen van elkaar over te nemen en de onderlinge samenwerking uit te breiden. We bedanken de redacties van de betreffende tijdschriften hartelijk voor hun enthousiasme om dit idee te steunen.

 

In dit varianummer treft u om te beginnen een ‘eigen’ VKJP artikel aan. Het is de praktische uitwerking van de AMBIT-methode (Outreachend mentaliserend werken met moeilijk te bereiken jongeren), als vervolg op de theoretische inleiding in nummer 2015-3, van Haiko Jessurun, Dickon Bevington, Peter Fuggle & Gabriël Anthonio.

     Daarna twee bijdragen die eerder gepubliceerd zijn in het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie (dat inmiddels Tijdschrift Persoons-gerichte Experiëntiële Psychotherapie heet – net zoals de VCgP van naam is veranderd in Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, VPEP). Erik Peeters beschrijft een beproefde methode uit de cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie: Focussen bij jeugdigen. Jella Govaerts bespreekt daarna de benadering van Identiteit en zelfbeeld bij een adolescent met zelfbeschadigend gedrag, aan  de hand van een illustratieve casus.

     Uit het prachtige EMDR-Magazine selecteerden we een informatief interview over traumatherapie bij preverbaal trauma met klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en EMDR-supervisor Marianne Went, door Femke van de Linde.

 

     Het nummer sluit af met drie boekbesprekingen. Carolien Gevers las ‘CGT bij autisme’ en zal het als naslagwerk nog vaak uit de kast nemen. Hans Cladder bespreekt met genoegen het kleine boekje ‘Brief coaching with children and young people’ onder het motto: oplossingsgericht op zijn simpelst. En tot slot vertelt Frank Buffing waarom we Stapstenen. Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten kunnen gebruiken als handleiding bij het werken met een moeilijke doelgroep.

 

We hopen dat u dit nummer het lange wachten waard vindt. We nodigen u van harte uit om ons bijdragen, suggesties, commentaar of andere ondersteuning te sturen.