Ter afsluiting van jaargang 2016 presenteren we u dit varianummer met, naast een tweetal ‘eigen’ bijdragen, ook weer enkele artikelen uit collega-tijdschriften die we u niet wilden onthouden omdat ze interessant kunnen zijn voor uw kindertherapeutische praktijk. En om u daarnaast te laten kennismaken met artikelen uit de tijdschriften van zusterorganisaties in het kinder-therapeutisch veld, waar u wellicht niet direct toegang toe heeft.

Leony Coppens beschrijft hoe ook leerkrachten een rol kunnen spelen bij het behandelen van chronisch trauma bij kinderen en jeugdigen. Ze bepleit het vergroten van de traumasensitiviteit van de leerkracht als onderdeel van traumabehandeling, in het artikel ‘Behandelen van chronisch trauma doe je niet alleen’.

     In het artikel ‘Meergezinsbehandeling (Multi Family Therapy) bij veteranengezinnen’ onderzoeken Elisa van Ee & Eva Mulders de effectiviteit en werkzame therapeutische mechanismen van MFT bij veteranen met PTSS of andere traumagerelateerde problematiek en hun gezinnen. Zij vonden dat na MFT emoties beter kunnen worden geuit, agressie vermindert, en de relaties binnen het gezin verbeteren.

     Uit het Tijdschrift voor Gedragstherapie herpubliceren we ‘Werken met gehechtheid in behandeling van kinderen en adolescenten’ door Tara Santens, Simon De Winter, Joke Heylen, e.a. De auteurs bespreken een aantal wetenschappelijk onderbouwde interventietechnieken om gehechtheidsrelaties te verbeteren. Deze technieken richten zich op zowel strategische als automatische mechanismen die een rol spelen in de gehechtheidsontwikkeling van kinderen en jongeren.

     Uit hetzelfde tijdschrift komt het artikel ‘Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen bij kinderen’ van Bonny van Steensel, Ardy Quaedackers, Hans Krot e.a. De auteurs onderzochten of de effectiviteit van CGT voor angststoornissen verschilt voor kinderen met en zonder een autismespectrum-stoornis (ASS), en voor kinderen jonger of ouder dan 12 jaar. Hun conclusie: CGT is een effectieve interventie voor het behandelen van angststoornissen bij kinderen van 8 tot 18 jaar met en zonder ASS.

     Uit het Tijdschrift voor Psychoanalyse hebben we – tot slot – een informatieve bijdrage van Nelleke Nicolai over mentalisation based treatment: ‘Van gehechtheid tot epistemisch vertrouwen: Fonagy en Target’. Het artikel gaat over twee van de kernfiguren van het mentalisatieconcept: Peter Fonagy en Mary Target. Wat houdt het concept ‘mentaliseren’ nu precies in en wat is de relatie met gehechtheid? Het artikel is geschreven vanuit psychoanalytisch perspectief; we denken dat u ook hier inspiratie uit kunt halen.

 

Namens de redactie,

Alex Kolman

Regine zum Vörde