Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Behandelen van chronisch trauma doe je niet alleen.

Vergroten van de traumasensitiviteit van de leerkracht als onderdeel van traumabehandeling.

Door: Leony Coppens

Traumaspecialist en auteur Leony Coppens.Chronisch trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot diverse problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden, uitmondend in tal van psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd. In Nederland neemt de aandacht voor behandeling van traumagerelateerde klachten toe, zoals blijkt uit het sterk groeiend aantal geregistreerde EMDR-therapeuten gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen. In dit artikel beschrijft Leonie Coppens hoe je als therapeut betere resultaten kunt behalen.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 1

  Door: Alex Kolman, Regine zum Vörde

  Ter afsluiting van jaargang 2016 presenteren we u dit varianummer met, naast een tweetal ‘eigen’ bijdragen, ook weer enkele artikelen uit collega-tijdschriften die we u niet wilden onthouden omdat ze interessant kunnen zijn voor uw kindertherapeutische praktijk. En om u daarnaast te laten kennismaken met artikelen uit de tijdschriften van zusterorganisaties in het kinder-therapeutisch veld, waar u wellicht niet direct toegang toe heeft.

   

  Lees meer
 • Gratis: Behandelen van chronisch trauma doe je niet alleen.

  Vergroten van de traumasensitiviteit van de leerkracht als onderdeel van traumabehandeling.

  Pagina: 5-18

  Door: Leony Coppens

  Traumaspecialist en auteur Leony Coppens.Chronisch trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot diverse problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden, uitmondend in tal van psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd. In Nederland neemt de aandacht voor behandeling van traumagerelateerde klachten toe, zoals blijkt uit het sterk groeiend aantal geregistreerde EMDR-therapeuten gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen. In dit artikel beschrijft Leonie Coppens hoe je als therapeut betere resultaten kunt behalen.

  Lees het hele artikel gratis
 • Meergezinsbehandeling (Multi Family Therapy) bij veteranengezinnen.

  De effectiviteit en werkzame mechanismen

  Pagina: 19-35

  Door: Elisa van Ee, Eva Mulders

  Tijdens een uitzending naar oorlogsgebieden worden militairen blootgesteld aan extreme stress en potentieel traumatische ervaringen. Deze ervaringen kunnen directe of verlate stressreacties tot gevolg hebben, die zich kunnen uiten in de vorm van een acute stressstoornis, een posttraumatische stressstoornis of andere psychische klachten.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Werken met gehechtheid in behandeling van kinderen en adolescenten

  Pagina: 36-54

  Door: Guy Bosmans, Joke Heylen, Rudi De Raedt, Tara Santens, Simon De Winter

  Gebaseerd op en gesteund onderzoek werden tot op heden talrijke protocollaire interventies en systematische behandelmethodieken ontwikkeld voor kinderen en jongeren. Meta-analyses leveren evidentie voor het succes van deze cognitief-gedragstherapeutische interventies in het verminderen van een breed spectrum aan symptomen van psychopathologie bij kinderen en jongeren. Cognitieve gedragstherapie werd geëvalueerd als significant effectief voor de behandeling van onder andere angst, depressie en OCD. Echter, deze meta-analyses suggereren ook dat de grootte van de behandeleffecten vaak beperkt blijft.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen bij kinderen

  Effectiviteit van CGT voor angststoornissen bij kinderen met en zonder autismespectrumstoornissen

  Pagina: 55-74

  Door: Susan Bögels, Marlies van Dijk, Myrna Kmiecik, Hans Krot, Margreet Ockhuijsen, Ardy Quaedackers, Bonny van Steensel

  Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door tekorten in de sociale interactie en de communicatie, en door repetitieve, stereotiepe gedragspatronen en beperkte interesses. Naast deze hoofdkenmerken hebben kinderen met ASS vaak last van allerlei bijkomende problemen, zoals angsten, gedragsproblemen of problemen met aandacht en concentratie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Van gehechtheid tot epistemisch vertrouwen: Fonagy en Target

  Pagina: 75-89

  Door: Nelleke Nicolai

  Mentalisation Based Treatment (MBT) is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan een opmars begonnen. Het wordt tegenwoordig niet alleen geïndiceerd voor borderlineproblematiek, maar inmiddels – evidence-based – ook voor onverklaarbare lichamelijke klachten, eetstoornissen, angst- en paniek-stoornissen en als altijd toepasbare tool in de psychotherapie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift