Keirse, M., & De Wachter, D. (2021). Goed Leven met kwetsbaarheid en beperking. Lannoo Campus.
Paperback, 200 pagina’s, € 25,99.

Een prachtige cocreatie is het nieuwe boek van Dirk De Wachter en Manu Keirse. Een voorbeeld van professionele interactie, verrijkt door eigen ervaringen en inzichten en opgehangen aan een gezamenlijke, stevig onderbouwde visie. Het boek raakt de kern van ons vak, namelijk wat we beschouwen als beperkingen, en de vele gedaanten ervan. Cruciaal, in deze tijd waarin de aandacht voor kwetsbaarheid groeit, te zoeken naar wat beperking doet met mensen. Zowel positief als negatief.
Geheel in de lijn met eerdere betogen van De Wachter ligt de nadruk op menselijke interactie. De gedaanten van beperkingen worden niet louter als een individueel iets beschouwd en uitgelegd. Integendeel, expliciet wordt nadruk gelegd op de betekenis ervan voor de directe omgeving. Hoofdstuk 5 heet dan ook beeldend ‘Beperking, een familiezaak’. Het boek is aldus doorspekt met systeemdenken, waaronder meer dan enkel de directe omgeving (het gezin) moet worden gezien.

Herstelgedachte
Dat De Wachter het nieuwe denken, de herstelgedachte, omarmt, is alom bekend, en wederom te uitvoerig te lezen in dit boek. Zonder beperking te bagatelliseren weten Keirse en De Wachter feilloos aan te tonen dat herstel hoop geeft, en interactie in positieve zin stimuleert. Hetzelfde gedachtegoed lees je in het doorwrochte hoofdstuk over stigmatisering. Ook daar een pleidooi voor inclusie, voor begrip. Dit alles als medicijn om veralgemeniseren en exclusie tegen te gaan.
Het eerste deel van het boek, over het begrip beperking, is behoorlijk theoretisch, en enigszins zwaar. Er wordt immers ingegaan op de betekenis van termen, van belemmeringen en handicaps. Het geheel wordt tegelijk verlicht door de praktische en persoonlijke perspectieven van Keirse en De Wachter. Het is een zoektocht naar juiste begrippen en taal, de juiste omschrijving. En van daaruit de betekenis ervan voor individuen. Een mooie opzet naar de daaropvolgende hoofdstukken.
Het boek bevat vervolgens meerdere hoofdstukken met specifieke voorbeelden, zoals dementie. Hoewel heel goed te lezen en interessant, is het soms zoeken naar de rode draad doorheen het geheel. Het geeft wat de indruk dat heel verschillende beperkingen allemaal dezelfde zouden zijn. Wat zeker niet de intentie is van de auteurs. Een bij uitstek bijzonder buitenbeetje in dit boek is het hoofdstuk over euthanasie. Dat merkten de auteurs zelf ook, want het hoofdstuk begint met een vraag hierover. Zonder een antwoord te bieden.
Al bij al een uiterst lezenswaardig boek, dat vele perspectieven van beperking noemt, inclusief hoe we er in onze maatschappij beter mee kunnen omgaan. Een boek waarin nadruk wordt gelegd op herstel, hoop en verbinding, en wat de kracht daarvan is. Het eindhoofdstuk over herstel is een pareltje. Mede omdat tegelijk wordt benoemd hoe moeilijk dit te bereiken is, welke belemmeringen er liggen. Tot slot nog een reden om dit boek te lezen: het is net als eerdere boeken van De Wachter in een heerlijk Nederlands geschreven.