Ruud Beunderman

Drs. Ruud Beunderman was werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij onder meer de Afdeling Medische Psychologie van het Amsterdams Medis Centrum (AMC) en Arkin GGZ Amsterdam. Hij is supervisor VGCt, VKJP, NVP. Naast werkzaamheden in zijn eigen praktijk is hij docent supervisorencursussen voor onder meer de VGCt, RINO Groep, RINO NH. Hij heeft onderzoek gedaan naar behandeling van cliënten met SOLK. Zijn proefschrift betrof de vroegtijdige herkenning van het hartinfarct. De laatste jaren is Beunderman actief betrokken bij de opleiding van supervisoren van de VGCt.