Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Hoe de kinder- en jeugdpsychotherapeut de ouderbegeleidende bril leert opzetten

Door: Keetje Martijn

Dit artikel beschrijft de visie van een opleider en supervisor op de positie van ouders in het denken en handelen van de kinder- en jeugdpsychotherapeut. Eisen en condities aan opleiding en supervisie worden beschreven, opdat kinder- en jeugdpsychotherapeuten contact krijgen met ouderschap als ontwikkelingsproces met als doel een samenwerkingsrelatie met ouders te kunnen vestigen, en in hun denken en handelen de positie van ouders mee te nemen.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-5

  Door: Ruud Beunderman, Janine Rutten

  In 1997 verscheen een themanummer van dit tijdschrift over het onderwerp Opleiden (Kinder- en Jeugdpsychotherapie 1997-2). Destijds vonden psycho-therapieopleidingen nog veelal plaats in het kader van specialistische verenigingen, waarbij het specifieke referentiekader voorop stond. De laatste jaren zien we dat de opleiding tot psychotherapeut wordt bepaald door het kader van postmasters opleidingen welke verzorgd worden door de Rino’s en de universiteiten.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • ‘Ik wil nog honderd jaar leven om te lezen en te leren!’

  Interview met opleiders/supervisoren in de kinder- en jeugdpsychotherapie

  Pagina: 6-21

  Door: Ruud Beunderman, Janine Rutten, Sabine Weck

  Interview met een vijftal ervaren opleiders/ supervisoren die intensief betrokken waren bij de psychotherapieopleidingen: Jan Vandeputte, Lidwien Geertjens. Marja Rexwinkel, Sjoerd Colijn en Marian Ploegmakers.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Leren in de praktijk onder goede condities

  Pagina: 22-32

  Door: Lidwien Geertjens

  In de postmasters opleidingen tot psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog en de specialismen daarvan, neemt het leren in de praktijk een grote plaats in. Een goede praktijkopleidingsplaats moet aan diverse voorwaarden voldoen, zowel om een verantwoorde patiëntenzorg te kunnen garanderen als om het leerproces van de opleideling te faciliteren. In dit artikel worden de condities voor een praktijk-opleidingsplaats beschreven en worden de verschillende vormen van begeleiding van elkaar onderscheiden en gedefinieerd. De opleideling krijgt te maken met ervaren collegae die de rollen van praktijkopleider, werkbegeleider of supervisor kunnen hebben. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden en over aard en inhoud van de begeleiding draagt bij aan een succesvolle professionele vorming.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Het supervisiecontract

  Pagina: 33-41

  Door: Ruud Beunderman, Fatima van der Maas, Max Rientsma

  In de contractfase, de fase voorafgaande aan het begin van de supervisie, wordt het eerste contact gelegd tussen supervisant en supervisor. Er vindt een uitwisseling plaats van wensen en verwachtingen met betrekking tot de supervisie. Er worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een supervisiecontract. De onderwerpen die in de contractfase aan de orde kunnen komen, worden in dit artikel besproken.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Hoe de kinder- en jeugdpsychotherapeut de ouderbegeleidende bril leert opzetten

  Pagina: 42-51

  Door: Keetje Martijn

  Dit artikel beschrijft de visie van een opleider en supervisor op de positie van ouders in het denken en handelen van de kinder- en jeugdpsychotherapeut. Eisen en condities aan opleiding en supervisie worden beschreven, opdat kinder- en jeugdpsychotherapeuten contact krijgen met ouderschap als ontwikkelingsproces met als doel een samenwerkingsrelatie met ouders te kunnen vestigen, en in hun denken en handelen de positie van ouders mee te nemen.

  Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift