Een animatiefilm over geweld in huis. De stichting Kinderen uit de Knel stelt ‘Geweld in het Gezin, drie basispatronen waarop ruzies kunnen escaleren binnen het gezin’ gratis ter beschikking aan ouders en professionals. Het ruim vijf minuten durende filmpje is bedoeld ter ondersteuning van (systeem)therapeuten die het bijvoorbeeld kunnen gebruiken als psycho-educatie of als inleiding op een gesprek met ouders. ‘Geweld in het gezin’ is ontwikkeld in samenwerking met Augeo Foundation (ondersteuning bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld).