Kolman: zoektocht naar genderidentiteit.Wanneer kinderen en jongeren gendernonconform gedrag vertonen vragen ouders zich vaak af of dit een fase is die wel weer voorbijgaat of dat zij er serieus aandacht aan moeten besteden. Met onze kennis van de normale ontwikkeling van het kind, jeugd-ggz-problematiek en genderdysforie zoeken wij uit wat wat is en proberen we ouders en kinderen/jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar hun genderidentiteit en hen eventueel de weg te wijzen naar de somatische geslachtsaanpassende behandeling.

Behandeling
Onze landelijk werkende afdeling TransVisie Zorg Jeugd, bij Youz in Zaandam heeft inmiddels zeer ruime ervaring met kinderen en jongeren van peuterleeftijd tot adolescentie; behalve individuele behandelingen geven wij ook groepsbehandelingen voor kinderen vanaf zes jaar en voor jongeren tussen de twaalf en 23 jaar; het gezin, ouders, verzorgers en eventueel brussen worden ook bij onderzoek en behandeling betrokken. In ons team werken diverse ervaringsdeskundigen. We werken nauw samen met het genderteam bij het medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc). Ook de teams bij Jonx in Noord-Nederland en Joep Roeffen in Brabant hebben ruime ervaring met genderproblematiek.