Het brede netwerk Samen Minder Suïcide publiceert een leidraad voor suïcidepreventie bij jongeren, bedoeld voor professionals in het zogenoemde ‘jeugdveld’. De leidraad is gebaseerd op drie bestaande richtlijnen: de Generieke module suïcidaal gedrag (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz), de Richtlijn stemmingsproblemen (Nederlands Jeugdinstituut) en de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlands Instituut van Psychologen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Ruthie Werner: streven naar netwerkzorg.Centraal in de leidraad staat contact maken, met (wanhopige) jongeren, hun naasten, de professionals onderling en “je eigen gevoelens rondom suïcidaliteit.” Projectleider Ruthie Werner (113 Zelfmoordpreventie) noemt ‘netwerkzorg’ een belangrijk streven van de leidraad, ook in de gesprekken met gemeenten. “Kijk als gemeente tijdens de contractbesprekingen ook naar de randvoorwaarden. Stel het samenwerken als een netwerk als eis aan instellingen binnen het jeugddomein en steun ze om de juiste randvoorwaarden hiervoor neer te zetten”, aldus Werner.

Video’s en trainingen
De richtlijn gaat vergezeld met instructievideo’s en trainingen. In de loop van dit jaar zal nog een aanvullende ‘handreiking’ verschijnen, over suïcidepreventie bij jongeren met ‘persisterende suïcidaliteit’.
Het netwerk Samen Minder Suïcide is een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de samenwerking hebben zich intussen meer dan vijftig organisaties aangesloten met als doel suïcide en suïcidepogingen terug te dringen volgens het programma van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.

Lees de volledige Leidraad suïcidepreventie bij jongeren – een netwerkbrede werkwijze (pdf, 101 pagina’s).
Lees de aanvulling Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met een LVB (pdf, 51 pagina's).

Zie ook de richtlijnen suïcidaal gedrag.