“Tijdens mijn jarenlange werk als psychotherapeut, met veel aandacht voor trauma, ervoer ik regelmatig dat er meer beschadigd was dan de cliënt, ouders of ik konden bevroeden. Zo werd ik weer teruggeleid naar het prille begin van het leven en de intergenerationele trauma’s, waar bijvoorbeeld Rachel Yehuda veel onderzoek naar doet. Traumatische ervaringen in de buik, tijdens de geboorte en de eerste twee levensjaren worden te vaak over het hoofd gezien.”
“Prachtig vond ik het, toen ik – zonder het zelf te weten – in een onooglijk klein winkeltje in Eindhoven deze matroesjka's had gekocht en er ook baby, foetus en een bevrucht eitje(?) in bleken te zitten! Hiermee kan ik ook voor kinderen visueel maken hoe we evolueren en gevormd kunnen worden door wat we meemaken.”

Aldus Marijke Feijtel. Zij is kinder- en jeugdpsychotherapeut, leersupervisor, leertherapeut, EMDR-practitioner en -supervisor, werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, en lid van het bestuur van de VKJP.