Verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig. Zo gedraagt een psycholoog zich volgens het boekje. Het zijn de basisprincipes van de beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Soudijn werkt de richtlijnen uit in zijn handboek 'Ethische codes voor psychologen'.Leden van het NIP hebben beloofd zich eraan te houden. Het is als het ware hun ethisch kompas en in de code is vastgelegd wat hun rechten en plichten zijn, onder meer wat betreft behandeling, onderzoek en het dossier. De bedoeling is dat de code de cliënten beschermt tegen onzorgvuldigheden; bovendien kan iedereen altijd weten waar de NIP-psychologen voor staan. Omdat veel VKJP-leden tevens lid zijn van het NIP, hebben ook zij zich gebonden aan dit ethische codeboek.

Handboek
Het NIP ververst de beroepscode geregeld. De laatste versie is te vinden op de website van het instituut. Ondanks de toelichting en verwijzingen die aan deze webpagina’s zijn toegevoegd blijkt er nog altijd behoefte aan meer interpretatie en uitleg over de beroepscode. Een van de deskundigen die daarin voorziet is dr. Karel Soudijn, hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg, met zijn ‘Ethische codes voor psychologen’, uitgegeven bij Nieuwezijds. Dit ethisch handboek gaat uitgebreid in op de beroepscode van het NIP. Buitenlandse beroepscodes komen ter vergelijking aan de orde en beroepsethische problemen worden besproken aan de hand van voorbeelden, die zijn ontleend aan gedocumenteerde casuïstiek. Het boek bevat oefeningen om de ethische regels te doorgronden, en uitwerkingen van de basisprincipes bij de beoefening van wetenschap en onderzoek. Soudijn is lid van het College van Toezicht van het NIP.