Praktijkvoering

Ontwikkelingen en achtergronden voor de praktijkvoering van kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Met aandacht voor gemeentelijke regelgeving, organisatorische en administratieve aspecten.

Overheidsmeldpunt Juiste Loket

Zorg & bureaucratie: waar moet je het zoeken?

De psychotherapeut als ondernemer

"Vrijgevestigden zorgen dat er iets te kiezen is"